Braver & Braver

From VSN Wiki
Jump to navigation Jump to search

Een term / titel die enige tekst en uitleg behoeft.
Waar slaat die in vredesnaam op ?

Emancipatie, Macho's en Lagen

Lagen

Om met de laatste term te beginnen, valt onze samenleving op van allerlei verdiepingen te bekijken, te beschouwen. Binnen de bouwwereld is een programma zoals AutoCad onder ontwerpers, constructeurs en uitvoerders zeer geliefd omdat je daarmee door middel van zogenoemde 'layers' kunt kijken naar en op de verschillende lagen van een bouwwerk, met alle bouwstenen die daar onderdeel van uitmaken tot in detail.
En bestond er maar een vergelijkbaar programma om een blik mee te kunnen werpen op onze samenleving. Zover is het nog niet, terwijl het in gedachten en met onze verbeelding zeker wel mogelijk is. Neem bijvoorbeeld de video van Tim Gielen over Monopoly. Die zou je kunnen beschouwen als een blik op dat wat erop de bovenste verdieping plaatsvindt en wordt gebouwd. Bij alle lagen daaronder valt te denken aan het klimaat, werelddelen, wereld gezondheid, dierenleed, menselijke verhoudingen en noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of er valt wel een blik op te werpen... zoals wij binnen de media op zijn breedst en ons eigen leven dan ook graag doen. De uitdrukking "met een helikopterview kijken" is niet zomaar uit het niets in het leven geroepen... en mag erop wijzen toch vooral aan de waan van de dag te willen ontsnappen.

Feministes en Macho's

Twee tegenovergestelde grootheden, feministes en macho's tegen wil en dank aan elkaar gekoppeld. De één zit niet op de ander te wachten en van vice versa. Terwijl het er ondertussen wel om een bijzonder boeiende laag mee mag gaan. In bladen als Opzij begonnen Macho's ten tijde van de jaren '70 t/m zo ongeveer 2005, (de hoogtijdagen), meer en meer weggezet te worden als wezens die eigenlijk niet hoorden te bestaan. Er vielen nogal boude, cruwe en ronduit naargeestige verwensingen zoals "hopelijk zullen zij in eenzaamheid gaan vervallen" in te lezen, en wellicht dat die hoop nu uit begint te komen met dat er meer en meer mannen voor de eer beginnen te bedanken.

Een beweging waar hoop uit te putten valt nu inmiddels met de dag meer aan het licht mag beginnen te komen dat er van nogal wat projectie, met alle nare invullingen en verbeeldingen die daarbij om de hoek kwamen kijken, sprake moet en zal zijn geweest bij de feministes van weleer. De zaken wat helderder voor de geest krijgen, heeft de mensheid tot op heden alleen maar goeds gebracht... namelijk welvaart bij voortschrijdend inzicht.
Een matriarchale samenleving uiteindelijk net zomin wenselijk als een patriarchale. Geen van beiden tenslotte te kennen gevend van een begrip van gelijkheid.

Over het complotdenken danwel de wappie's van vandaag de dag wordt door deze en gene verwondering geuit, (in verontwaardiging en daarmee gepaard gaande negatieve termen), maar is het echt een zo verbijsterend verschijnsel? Valt het echt vreemd te noemen dat velen niet meer weten waar ze het moeten zoeken?
Moest je de feministes, geëmancipeerde vrouwen ten tijde van de hoogtijdagen - '70 / 2005 - eens horen over wanneer er door een medemens een briefje werd geschreven met daarin spelfouten. Van och en wee, de wereld te klein... met geneuzel over 'd', 'dt', enzovoorts. En waarin verkeren we nu? Na opkomst van Twitter, Facebook, Whatsapp en consorten vallen juist die types op vanwege het gebruik van onmogelijke afkortingen plus opeenstapelingen van in de haast geschreven éénregelige berichtjes met half afgemaakte woorden / zinnen 🥳

Emancipatie

Het mag ermee om een layer, een fenomeen gaan dat al jaar en dag speelt.
Te veronderstellen dat er genootschappen bestaan die 'in het geniep’ de wereld sturen, leidt niet echt ergens toe. Geheime genootschappen zullen in het leven geroepen blijven worden, terwijl ze keer op keer een houdbaarheidsdatum van hooguit enkele decennia zullen kennen omdat er uiteindelijk altijd wel iemand - om welke reden dan ook maar - uit de school klapt of er iemand van buitenaf gewoonweg een vinger achter krijgt vanwege een keer iets opvangen of voorbij zien komen. En goh tja, voor psychopaten, narcisten, machtswellustelingen en andere ‘verdwaalde spoken’ zoals een Schwab zullen we natuurlijk altijd moeten blijven waken.

Waar veel naar gedoe uit voorkomt en omdraait mag ondertussen iets geheel anders zijn. Te simpel om voor waar te kunnen houden misschien… gewoonweg de strijd tussen het patriarchale en matriarchale. De strijd tussen er met een spreekwoordelijke knuppel op uitgaan of het winnen door middel van woorden en regeltjes?
Wat wij momenteel (nog) voor welvaart en beschaving neigen aan te zien, mag tegelijk een grote vijand blijken: 'de beschaving’ door de krachten die spelen zover doorgevoerd dat het uiteindelijk omslaat in de knuppel in het hoenderhok: Alle kippen weer netjes op stok en snaveltjes toe. Niet echt iets om ons op te verheugen, maar wel de keerzijde van wat wij met zijn allen aan het organiseren zijn tot het plafond wordt bereikt.

Het is niet gezegd dat het met de mannen die boven komen drijven ook echt om ‘mannen’ gaat die het wel en wee van een groep / een clan overzien en wensen te bewaken zoals een Bokito. Het gaat er eerder mee om spreekwoordelijke kippetjes die links en rechts een graantje mee proberen te pikken.
Dat de vrouwen die boven komen drijven zo pragmatisch ingesteld zijn om eerst voor eigen lijf en kids te gaan, niet meer dan normaal. Een aangeboren talent / gave waar iedere rechtschapen vader, zoon en dochter blij om zal zijn. Wel (b)lijkt het ondertussen een steeds nijpender probleem te worden om de wereld veiliger en veiliger te blijven stellen op hun voorwaarden van woorden en regeltjes. De mensheid wordt er immers van kwaad tot erger meer en meer mee door in een keurslijf gedwongen. Het keurslijf van als jij niet zus, dan volgt er zo: "Wanneer jij je niet in laat enten tegen een gevaar dat ik zie, dan is daar het gat van de deur!” - (Want dan zorg jij niet goed voor ons).

We zijn met andere woorden een schijnveiligheid aan het organiseren. We laten ons van braaf naar braver tot braafst dwingen, terwijl we erbij staan en toekijken hoe het overgrote deel van de mensheid daar helemaal niets voor koopt.

Video Cassie Jaye, about meeting the Enemy

Linken

  • En eigenlijk best een kwalijke zaak dat Yvonne Kroonenberg door onder andere Human / Brainwash weer van stal wordt gehaald. Zie: Oud-Playboy columnist: een goed seksleven is een schaars artikel... Ze had toentertijd al weinig positiefs te brengen, (nog even afgezien van bedenkelijke inzichten als zelfbenoemd 'mannenfluisteraar'), en waarom zou dat vandaag de dag anders zijn? Te oordelen naar het artikel is er bij haar, (anders dan bij Cassie Jaye), nog steeds geen lampje gaan branden, licht opgegaan. (Zaterdag 20 nov. '21).


Video: The Uncertainty Has Settled, 7 nov. 2018

"De onzekerheid is bezonken"... Na acht jaar reizen door conflict- en armoedegebieden besluit Marijn Poels - een vooruitstrevende filmmaker/journalist - een tijdje vrij te nemen. In de Oostenrijkse bergen nota bene, niet bekend staand als het meest vrijgevochten land.
Het confronteert hem onverwacht met de wortels van de landbouw en zijn hedendaagse perspectief. (Volg vooral zijn pagina om de vervolgen daarop te zien).Samen met de pagina's Gekker & Gekker ... het eind zoek, Informatie & Het Recht Daarop + de pagina Regels, mag deze draaien om Emancipatie.Terug naar de Hoofdpagina