Extinction Rebellion

Uit VSN Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Extinction Rebellion (XR)] is een internationale, sociale beweging die zich verzet tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Klimaatverandering en biodversiteitsverlies kan volgens de initiatiefnemers leiden tot de instorting van ecosystemen en massa-extinctie van planten en soorten waaronder de mens. Vandaar de "extinction" in Extinction Rebellion.

En je kunt het ermee eens zijn of niet, hoog en laag springen bij / omtrent hun doelstellingen... Het mag ondertussen toch wel een feit heten dat de mensheid het klimaat en de aarde met alle leven bepaald geen goed doet.

Wat is Extinction Rebellion ?

Het zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Door vreedzame, creatieve en disruptieve acties proberen zij de gevolgen van deze crises te stoppen. Extinction Rebellion is opgericht in 2018 en groeit snel, ze zijn momenteel actief in 62 landen en 1050 groepen wereldwijd.

Waarom ze bestaan ?

Extinction Rebellion meent dat we ons midden in een ongekende crisis bevinden. Zij bestaan omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen die onze levens in gevaar brengen. We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om snelle veranderingen tot stand te brengen.

Eisen aan de Nederlandse overheid:

1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigt. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025.
3. Doe dit op een rechtvaardige manier. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Aansluiten bijLinken

* Hoe kunnen activisten in coronatijd effectief alarm slaan over klimaat en milieu?, Trouw, Frank Straver 2 april 2021, 11:57 
*