Humanisme

From VSN Wiki
Jump to navigation Jump to search

Een open levensbeschouwing die zich richt op reflectie en dialoog.

Wat is het ?

Het is een kritische en vernieuwende beweging die er van uit gaat dat de mens een autonome en verantwoordelijke rol heeft in de vormgeving van haar of zijn bestaan. Het moderne humanisme bouwt voort op een rijke traditie van denkbeelden en waarden. Het is een politiek en moreel streven naar een humanere samenleving. Humanisme staat voor waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en waardering voor de kracht van diversiteit. Het is ook een esthetisch streven: de kunst om de mooie, fijnzinnige en aantrekkelijke kanten van het mens zijn te ontwikkelen.

Miljoenen mensen in Nederland denken en leven volgens het humanistische gedachtegoed zonder zich daarvan bewust te zijn. Sommigen beschouwen zichzelf liever als atheïst of agnost, en veel mensen krijgen - zeer voorstelbaar - ook gewoon liever geen label of stempel, of twijfelen.

De Humanistische Canon

Denkers en Doeners uit de geschiedenis van het humanisme: De Humanistische Canon geeft een overzicht van de geschiedenis en de actualiteit van het humanisme. Het is een inspiratiebron om te lezen en te onderzoeken. De Canon biedt de helpende hand als je kennis wilt nemen van het ontstaan en de ontwikkeling van de humanistische stroming in de samenleving.

Links

* Humanistisch Verbond
* Huis van Erasmus


Klik op het logo of hier om terug te gaan naar de Hoofdpagina