Internationaal, Handel & Immigratie

Uit VSN Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Samenwerking vanuit kracht

Internationale verschillen bieden kansen om van elkaar te leren. Monoculturen zijn vatbaar voor extremen en bieden daarom een minder stabiele samenleving. Het is belangrijk om vanuit eigen soevereiniteit te zoeken naar (tijdelijke) samenwerkingsverbanden. Hierin zal de burger meebeslissen. In grensoverschrijdende zaken zoals veiligheid en infrastructuur of handelsbevordering kunnen (bi)laterale afspraken gemaakt worden. Hierin zijn de directe democratische uitgangspunten leidend. Onze aandacht gaat hierin vooral uit naar het MKB.

Verbonden, vrij en menselijk

Soevereiniteit voorop, sterke samenwerkingen vanuit autonomie.
Eigen cultuurwaarden vanuit menselijke relatie.
Eerst eigen huis op orde en je plaats kennen.

Overheid voor de burger en meedoen

Stimuleren van Nederlandse normen, waarden en handel.
Ruimhartig voor vluchtelingen.
Snelle en duidelijke (juridische) procedures voor immigranten, sturing in aantallen via quota’s en meenemen van benodigde of schaarse kwaliteiten.
Nieuwe rol ambassades en diplomatie in internationale samenwerkingen.
Directe burgerparticipatie en besluitvorming bij samenwer- kingen en verdragen die de soevereiniteitsprincipes raken.
Democratisering EU voor alle processen en functies en verregaande federalisatie.
Toetsing van instituties en verdragen aan de basisprincipes van VSN.
Rechten en plichten voor nieuwkomers volgens een schaal van 10 -> 100% in 10 jaar.
EU: Basis is structurele samenwerking op economisch gebied en grensoverschrijdende thema’s, denk aan mensen, milieu, transport & infrastructuur etc.
Opnieuw evalueren kosten/ baten EU en toetsing aan basisprincipes van VSN.
Technologische samenwerking met EU op een drietal speerpunten voor de toekomst.
Meewerken aan Europees HSL-netwerk en afstemming luchtvaart hierin.

Zelf sturen

Enkele functies centraal organi-seren en die ook democratiseren, maximale mate van trans- parantie en afrekenbaarheid.
Stimuleren van initiatief en ondernemerschap vooral van MKB.
Meebeslissen op basis van directe democratie, uiteindelijke beslissing altijd in Nederland nemen.
Outreach en inreach: ontwikkelingslanden ondersteunen door kennis naar de landen toe te brengen en mensen hier te onderwijzen om de kennis mee terug te nemen.

Ps. Laat deze beginalinea's svp staan. Hieronder onderwerpen / vragen / enzovoorts aandragen, staat iedereen helemaal vrij.


Start

Schrijft u maar.....


Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's