Marijn Poels

From VSN Wiki
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina naar aanleiding van het gesprek van Flavio Pasquino van BLCKBX met Marijn Poels naar aanleiding van “Headwind”21”, (10 nov. '21).
De documentairemaker kwam onlangs met deze 5de film over climatchange. Volgend op respectievelijk “The Uncertainty Has Settled“, “Paradogma”, "Return to Eden", “Het goede doel heiligt de middelen".

“The Uncertainty Has Settled“, 7 nov. 2018

"De onzekerheid is bezonken"... Na acht jaar reizen door conflict- en armoedegebieden besluit Marijn Poels een tijdje vrij te nemen en volledig onafhankelijk een reportage te gaan maken. In de Oostenrijkse bergen wordt hij onverwacht geconfronteert met de wortels van de landbouw en zijn hedendaagse perspectief.

Op deze reportage volgt de reeks omdat er meer en meer vragen worden opgeroepen.

“Paradogma”, 11 juni 2020

Thematiseert de polarisering in onze westerse maatschappij en de demonisering van het andere geluid. Poels gaat op zoek naar antwoorden achter dit fenomeen dat het debat lijkt te verstikken en het volk te verdelen in links, rechts, goed of slecht.

"Return to Eden", 17 sept. '2020

Hierin bezoekt de onafhankelijk filmer wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren. Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot.

“Het goede doel heiligt de middelen", 15 april '21

Marijn Poels gaat op zoek naar de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid. Landbouw, klimaat en energie zijn thema’s die op de politieke agenda zijn komen te staan.

“Headwind”21”, 23 sept. '21

Voormalig bankier Alexander Pohl uit Londen werkte jarenlang voor een van 's werelds groenste banken. Idealistisch gedreven financierde hij grote wind- en zonneparken in de oprechte overtuiging dat hij de wereld een betere plek maakte.

Aansluitend, Kiss the Ground

Kijk hierbij vooral ook de documentaire Kiss the Ground. Die sluit namelijk perfect aan bij deel 3 'Return to Eden'.

Trailer:


Terug naar Braver & Braver of Police for Freedom