Montesquieu Instituut

Uit VSN Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair instituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Missie en Doelstelling

Zij werken samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streven ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

Partners & Sponsor

Het Montesquieu Instituut is een samenwerkingsverband van 5 verschillende partners. Deze partners werken nauw samen onder de paraplu van het MI aan de verschillende onderzoeks-, onderwijs-, en valorisatie-activiteiten van het instituut.

 * Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA)
 * Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG)
 * Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
 * MI Maastricht University
 * Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderzoek

Onderzoeken richten zich op de ontwikkeling en het functioneren van de parlementaire systemen in het proces van Europese eenwording. Het gaat hierbij zowel om structuren, spelregels en processen als om de aandacht voor inhoudelijke beleidsproblemen en actuele onderwerpen.
Waaronder Politiek denken door de jaren heen.

"Democratie: Een staat(svorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent".
Zo luidt de omschrijving van democratie door het woordenboek Van Dale. Eeuwenlang hebben mensen zich al bezig gehouden met de vraag wat democratie is,
hoe het zou moeten zijn en wie daar aan mee mag doen. Eeuwenlang zijn er politieke denkers geweest die grote en minder grote veranderingen in gang hebben gezet.
Terugkijkend zijn een aantal periodes te herkennen waarin grote veranderingen in het politieke denken plaatsvonden.

Activiteiten

Van wetenschap naar samenleving
Gedurende het hele jaar organiseren zij aansprekende activiteiten, vaak in samenwerking met andere organisaties. Denk hierbij aan debatten, lezingen en symposia over onderwerpen op het snijvlak van democratie, politiek en parlement in Nederland en Europa.

De Hofvijver

Is de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut met beschouwingen, opinies, columns en achtergronden uit Den Haag en Brussel. De nieuwsbrief bevat een variatie aan artikelen, bijpassende lijstjes en een hoofdplaat.
De redactie wordt gevormd door medewerkers van het Montesquieu Instituut en zijn partners. Jan Schinkelshoek is de hoofdredacteur. Edgar Hoedemaker is als eindredacteur verantwoordelijk voor de kernredactie.

Vraagtekens bij onafhankelijkheid

Naar aanleiding van de tekst bij de aankondiging voor het Actualiteitendebat: 'Corona en de EU' op 15 september '21' zijn er vraagtekens gerezen rond de onafhankelijkheid. Zou het misschien dan toch kunnen zijn dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een te flinke vinger in de pap heeft?
De teskst: "Nu de vaccinatiecampagne in heel Europa op stoom begint te raken, lijken we steeds meer grip op het coronavirus te krijgen. Toch laat de delta-variant, die gepaard gaat met nieuwe uitbraken over de hele wereld, zien dat er nog veel werk aan de winkel is.", laat dat vermoeden.