OverNu.nl

Uit VSN Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

OverNu.nl - (niet te verwarren met Nu.nl ! - is een website die in 2021 in het leven geroepen is met oog op de corona pandemie.
De beschrijvingen hieronder: 'over', 'visie', 'doel' en 'team' zijn overgenomen van hun website. Ga daar vooral naartoe voor interessante en informatieve artikelen.
Linken naar opvallende artikelen kun je hier prima kwijt en zijn zeker welkom.

Over

De coronapandemie die sinds 2019 de wereld in zijn greep houdt, heeft ingrijpende gevolgen voor de hele maatschappij. Het virus is ongrijpbaar, de impact historisch. Het is voor burgers lastig een adequaat beeld te vormen van de aard, omvang en ernst van de problematiek. Daarvoor is een goede informatievoorziening nodig. Journalisten, analisten en wetenschappers spelen hierin een rol als waakhond, klankbord en spiegel.

Visie

Het team is van mening dat in crisistijd niet minder, maar meer controle op de macht, reflectie, bezinning en evaluatie nodig is. Zij leveren daar een bescheiden bijdrage aan met onderzoek en analyses.

Doel

Het informeert burgers op onafhankelijke wijze over de achtergronden van de pandemie en alles wat daar mee te maken heeft.

Team

Een samenwerking van onafhankelijke journalisten, schrijvers en deskundigen die met een kritische en beschouwende blik de ontwikkelingen rond het coronavirus volgen. De auteurs schrijven op persoonlijke titel.
(Volg voor meer info vooral deze link).

Linken naar artikelen OverNu.nl