Politiek & Democratie

Uit VSN Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deeldemocratie

Wij willen een overheid die heel dicht bij de burger staat. Als dienstverlener en gesprekspartner, zodat wij ons weer gezien en gehoord voelen. Vanuit rechten en plichten. Zodat wij zelf ons land weer gaan besturen. Dit zal heel direct gaan en in vele vormen. Transparantie en afrekenbaarheid naar- en vanuit de overheid staan hierin centraal.

Verbonden, vrij en menselijk

Menselijke maat in beslissingen en participatie.
Burgerparticipatie maximaal vergroten vanuit rechten en plichten. Meedoen in beslissingen vanuit niet-vrijblijvende participatie.
Ondersteunen van beslissin- gen op basis van volledige en pluriforme informatie.
Sociale diensttijd van 1 jaar voor alle Nederlanders.
Ethische commissie voor (nieuwe) democratische initiatieven.

Overheid voor de burger en meedoen

Aanpak van systeemcorruptie bij politiek en onafhankelijke instituties.
Verhouding beroepspolitici beperken in vertegenwoordiging.
5 jaar geen lobbyfuncties voor ambtenaren na vertrek.
Ministers en staatssecreta- rissen moeten voldoen aan functie-eisen.
Topambtenaren kunnen wisse- len bij verkiezingen.
Overheidspersoneel wordt flexibeler inzetbaar.
Een nieuw kiessysteem op basis van een participatiematrix.
Inzet van decentrale, priva- cy-by-design en democratische technologie (gebaseerd op Quantum AI encryptie en Quan- tum blockchain technologie).
Persoonlijk stemmen 2e kamer, dus stemmen zonder fractiediscipline.
Inzet van een zaken- of expertkabinet.

Zelf sturen

Provincie als bestuurslaag opheffen.
Gekozen burgermeesters.
Zelfsturende gemeenschappen, burgerraden, loting & voting.
Burgerschap en deeldemocratie opnemen in lesprogramma’s.

Ps. Laat deze beginalinea's svp staan. Hieronder onderwerpen / vragen / enzovoorts aandragen, staat iedereen helemaal vrij.


Start

Schrijft u maar.....


Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's