Pragmatisme

From VSN Wiki
Jump to navigation Jump to search

Het woord kan qua betekenis en in de zin van 'pragmatisch' beter niet verward worden met een praktsche aanpak van zaken of dingen.

Met en bij het pragmatisme gaat het om een verkondiging waarbij de aanhangers een filosofische leer aanhangen die effectiviteit boven theoretische juistheid verkiest. Het bekendst is hun theorie omtrent de waarheid die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt. De waarheid wordt met andere woorden niet gedefinieerd aan de hand van een coherentie, maar in termen van praktisch nut en voordeel.

Zie hierbij bijvoorbeeld ook Encyclo.nl, Ensie.nl en/of Woorden.org

Voorbeeld

Hoewel de meesten onder ons er gelukkig maar zijdelings van zullen horen, komen vechtscheidingen nog maar al te vaak voor. Een kind dat daarvan de dupe raakt of is geraakt, en onder gezag is komen te verkeren van één van de ouders, kan er door de besturende ouder toe worden aangespoord om ten behoeve van alimentatie toch vooral wel een contact(-je) te blijven onderhouden... tenslotte wel zo pragmatisch. En tja, schrijnend genoeg ondertussen wel zoals het nog voorkomt.

Links


Terug naar de pagina over Feminisme