Rechtstaat & Justitie

Uit VSN Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vergroten Transparantie

Wij willen een zelfstandig functionerende en onafhankelijke rechtspraak. Het recht op vrije meningsuiting en privacy zullen hierbij speerpunten zijn met een laagdrempelige toegang tot de rechtspraak. Gericht op preventie, mediation en logische strafmaten zal de rol van het slachtoffer centraal staan.

Verbonden, vrij en menselijk

Universele verklaring Rechten van de Mens uit 1948 en het EVRM leidend en opnemen in de grondwet.
Constitutionele toetsing op deze grondwet.
Uitgangspunt is een menselijke samenleving met een menselijke maat.
Uitgangspunt is tevens eigen keuzes in een vrije maar ver- bonden omgeving.
Privacy en toetsing hierop duurzaam opnemen in wetsvoorstellen.

Overheid voor de burger en meedoen

Aanpak systeemcorruptie bij Justitie, Rechterlijke Macht en Openbaar Ministerie.
Instellen van anti-censuur wetgeving.
Minder bestuursrechtelijke handhaving met lasten onder dwangsom en extra strafrechtelijke vervolging.
Doorlichten rechtssysteem naar vernieuwing bijvoorbeeld jury rechtspraak.
Verstandige burgerparticipatie in overwegen/formuleren nieuwe wetgeving.

Zelf sturen

Rechters takenpakket in eigen hand in plaats van efficiency en financieel gestuurd.
Minder wetgeving, regels en boetemachines.
Meer draagvlak en preventie zodat beter gehandhaafd kan worden.
Burger mediation stimuleren.
Burgerschap en rechtstaat opnemen in onderwijsprogramma’s.

Ps. Laat deze beginalinea's svp staan. Hieronder onderwerpen / vragen / enzovoorts aandragen, staat iedereen helemaal vrij.


Start

Schrijft u maar.....


Terug naar de pagina Onderwerpen / Thema's