Verdeel & Heers

From VSN Wiki
Jump to navigation Jump to search

Daar begint, valt en/of staat het mee. En vergis je niet... dus ook met het ontwerpen, bewerken en in stand houden van 'De publieke opinie'. Het schetsen en zetten van 'een cultuur' binnen de samenleving.
De kans bestaat, valt als best groot aan te nemen dat Julius Caesar zich indertijd - (100 jaar voor Chr.) - versprak... met dat hij zich er in enige machtswellust over uitliet hoe het plebs het beste in toom te houden.

Belonen en Straffen

De VVD mag daar in de afgelopen drie kabinetten Rutte in ieder geval heer en meester in gebleken zijn, want denk of meen maar niet dat je er een 'Rutte Doctrine' zomaar in en doorheen krijgt. Een bijzonder kwalijke zaak, terwijl we dit met z'n allen hebben laten ontstaan en laten gebeuren... (Uiteindelijk tegen het einde van 2020 wel heel duidelijk en erg schrijnend tot uitdrukking komend in de toeslagenaffaire) ... En hoe kan dát dan ?

Meest effectief

De meest effectieve manier om in het nauw te drijven is natuurlijk door burgers te raken in de portemonnee. Wat anno 2020 / begin 2021 op kon gaan vallen is dat met en door de corona pandemie behalve de apotheken voor medicijnen, vooral ook de grootgrutters open mochten blijven om ons van onze dagelijkse boodschappen te voorzien.

  • Vele kleine(-re) zelfstandig ondernemers zagen zich gedwongen de deuren te sluiten. (De grootgrutters konden ons ondertussen immers blijven voorzien in onze behoefte aan groenten, brood, vleeswaren, kranten, bloemen en tabak);
  • De grootgrutters deden er in de maanden vanaf maart 2020 ondertussen met regelmaat ook nog een schepje bovenop... de prijzen welteverstaan;

Puntje Veiligheid

Van onze overheid mogen we verwachten dáár zorg voor te dragen, maar wat nou wanneer dat in de kraam slecht te pas komt... in verband met corona?
Beperk het uitgaansleven zolang als mogelijk. Voorkom verzamelingen van mensen... onderling contact en gelegenheden voor gesprek, overleg, verbondenheid enzoverder?
Het begint er hoe dan ook van weg te krijgen.

Cultuur

Met het zetten van een cultuur gaat het niet om een sinecure. Binnen een beetje school of scholengemeenschap - (uiteindelijk kleine dorpen / samenlevingen op zich) - denkt men er goed over na hoe de juiste snaar en toon geraakt kan worden om een zo positief en onderbouwend als mogelijk klimaat ter (zelf-)ontplooiing kan worden ontwikkeld.

Individualisme

Een term die meer en meer in zwang begint te raken. Ertoe aansporend om met een vinger naar elkaar te gaan wijzen, terwijl het gewoon een logisch gevolg is van hoe een en ander wordt georganiseerd... Dat vele mensen - (zoniet de meesten onder ons, even afgezien van de 1%) - meer en meer stress beginnen te ervaren. Oplossingen van en voor problemen met doorstromingen van verkeer zijn in dat licht bijvoorbeeld helemaal niet wenselijk, want dragen daar tenslotte alleen maar perfect toe bij.
En goh tja, schrijnend! Zonder meer, maar ondertussen toch ook gewoon wat 'wij met zn allen' laten gebeuren en toestaan!?

Zwart geld

Volg de pagina over Corona & Co

LinkenZie hierbij ook de pagina over Indoctrinatie


Terug naar de Hoofdpagina