Vereniging van Universiteiten, VSNU

Uit VSN Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de Vereniging van Universiteiten (VSNU) werken de Nederlandse universiteiten samen aan een sterke universitaire sector. In VSNU-verband laten de 14 Nederlandse universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vorm geven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en valorisatie en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.

De Digitale Samenleving - ScienceGuide

Is een uitgave van de VSNU waarin wordt ingegaan op het gegeven dat digitale informatietechnologie steeds sneller en dieper doordringt in de maatschappij. Nog even en iedereen en alles is permanent via het Internet met elkaar verbonden. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering bijna elk aspect van de samenleving radicaal gaat veranderen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.