Overheid

From VSN Wiki
Revision as of 10:27, 15 September 2021 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Over hoe overheden zijn ontstaan, valt meer dan voldoende terug te vinden in de geschiedenisboeken. Koningen, keizers, admiraals - al dan niet zelfbenoemd - zijn mensen om zich heen gaan verzamelen om hen te adviseren, belastingen te heffen, regels uit te vaardigen en te handhaven, oorlogen te voeren en ga zo maar verder.
Het heeft ons gebracht waar we nu zijn... en/of maar, is het nog van deze tijd? De grondvesten zijn uit gaan dijen en verder uit gaan dijen. Inmiddels lijken we toe aan globalisering, zo willen sommigen ons althans graag laten geloven, terwijl we ons binnen een landje als Nederland ook af kunnen vragen of dat waar het toe zal leiden eigenlijk wel is wat wij in gezamenlijkheid willen?
Joep van Lieshout verwoord een gevolg bijvoorbeeld zó op de site Artzuid: ‘Ik wil een tegenreactie bieden op globalisering en op het feit dat onze industriële productie wordt verplaatst naar landen waar het goedkoop is, terwijl wij hier achterblijven met bureaucraten, dienstverleners en communicatiemedewerkers.’

Ideaal plaatje

Er zijn nog wel een paar Koninginnen, Koningen, zoals wij er ook een hebben, terwijl hun rol wel zo goed als uitgespeeld (b)lijkt te zijn. Redenen om hen nog aan te houden en te onderhouden zijn voornamelijk emotioneel van aard en gestoeld op een voorliefde voor kostuumdrama. Door de historie heen zo gegroeid.


Links & Info

  • documentaire Zembla, over miljoenendeal tussen koningshuis en belastingdienst en de erfenis van Juliana, 20 dec. 19


'Under construction' (zoals eigenlijk alle pagina's), en terug naar de Hoofdpagina